خدمات فرودگاهی توس مد

خدمات پذیرش و گذرنامه CIP :

 گیت اختصاصی، پلیس، گذرنامه و گمرک جهت مسافرین ورودی و خروجی<br>

 کانتر اختصاصی پذیرش بار مسافرین ورودی و خروجی

خدمات تشریفاتی CIP

انتقال مسافرین از سالن تشریفات اختصاصی تا پای پلکان هواپیما و بالعکس بوسیله خودروی تشریفات.<br>
 ارائه خدمات انتقال مسافر از مبداء به فرودگاه و بالعکس بوسیله خودروهای تشریفاتی

خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP

 استفاده فروشگاه دارای اجناس لوکس با برندهای معتبر خارجی و داخلی