بیمارستان های خصوصی

بیمارستان وزایشگاه مهر

بیماستان خیریه امام زمان (عج)

بیمارستان فوق تخصصی رضوی

بیمارستان و زایشگاه سینا

بیمارستان و زایشگاه پاستورنو

بیمارستان وزایشگاه خصوصی بنت الهدی

بیمارستان وزایشگاه آریا

بیمارستان جواد الائمه( قلب و عروق)

بیمارستان چشم بینا

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی و زایشگاه مادر

بیمارستان موسی بن جعفر(ع)

بیمارستان ٢٢ بهمن

بیمارستان ناظران

بیمارستان جواد الائمه