خدمات گشت شهری و تورهای یکروزه توس مد

مجموعه گردشگری توس مد ویژه آندسته از بیماران که طبق نظر پزشک ممانعت نداشته و تمایل به گشت های شهری دارند و همچنین برای همراهان بیمار آمادگی ارائه خدمات گردشگری را دارا میباشد.
این خدمات شامل موارد زیر می باشد :

بازدید از جاذبه های گردشگری، مراکز تاریخی وموزه ها در قالب گشت های شهری و بین شهری 

بازدید از مراکز دیدنی و زیبای ییلاقی اطراف شهر مشهد، مراکز تفریحی و پارک ها

 پذیرایی در مراکز سنتی و رستورانهای شهر مشهد

بازدید از مراکز خرید بزرگ شهر مشهد و مراکز خرید سوغات ایرانی